Za nami Remont Małżeński, jak było?

Ksiądz Marek Dziewiecki wprowadzał nas w temat najpiękniejszej i najdoskonalszej miłości, jaka jest możliwa pomiędzy ludźmi na ziemi. Miłość małżeńska, w której mężczyzna i kobieta jednoczą się tak ściśle, że stają się jednością dusz i ciał, jest najbliższa Bogu, który jako czysta i nieskończona Miłość – w swej jedyności – jest Trójcą, wzajemnie kochających się Osób.

„Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.”

Cała recepta na szczęśliwe małżeństwo zawarta jest w tej przysiędze. Okazywanie sobie wzajemnie miłości od świtu, aż do zmierzchu, codziennie i bez przerwy. Bycie wiernym i uczciwym we wzajemnej relacji. Trwanie w bliskości, nieopuszczanie się, bo jedno przytulenie znaczy więcej niż tysiąc słów i łez na odległość. Szukanie oparcia w Bogu i ciągłe dbanie o relację z Nim, bo On jako źródło prawdziwej Miłości, jest wsparciem w naszych niedoskonałościach.

„Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy?”
Jedność w wychowywaniu dzieci ma też ogromny wpływ na nas jako małżonków. Na to recepty nie ma, ale na pewno dobrze jest unikać skrajności: braku wychowywania w ogóle, rozpieszczania (miłości bez wymagań) oraz dręczenia (wymagań bez miłości). Ksiądz Marek dał nam też przepis na wychodzenie z kryzysu, który zwykle zaczyna się niepostrzeżenie. To lekcja trudnej i twardej miłości, która w wyborze dobra lub zła nie zostawia najmniejszej przestrzeni na kompromisy. Najlepszym wzorem takiej postawy jest Ojciec syna marnotrawnego, który pozwolił dziecku sięgnąć dna, ale nigdy go nie potępił i zawsze czekał z miłością na jego powrót, a świętowanie rozpoczął wtedy, gdy syn poznał prawdę o sobie i nawrócił się.

Czas rekolekcji się skończył, a my dostaliśmy solidną dawkę wiedzy i narzędzia w dłonie. Teraz zacznie się prawdziwy remont, gdy faktycznie ruszymy wszystkie meble i dobierzemy się do ścian naszych serc. Życzymy wszystkim małżonkom, by ogrom łask, płynący z sakramentu, którego wzajemnie sobie udzielili przed Bogiem oraz miłość i zjednoczenie doprowadziły do celu Bożego zamysłu: „by było nam jak w niebie”.

plakat_remont_2019

PROWADZĄCY

ks_Dziewiecki

ks. dr Marek Dziewiecki

(ur. 3 lipca 1954 w Radomiu) – Ksiądz katolicki, duszpasterz, doktor psychologii, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Kapłan Diecezji radomskiej, ekspert Ministerstwa Edukacji z zakresu przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Doktorat z nauk o wychowaniu uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie w 1988. Jest adiunktem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor kilkunastu książek z dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień. Stały współpracownik kwartalnika eSPe.

Od 1999 roku ksiądz Dziewiecki pełni funkcję krajowego duszpasterza powołań, a od 2003 funkcję wicedyrektora Europejskiego Centrum Powołań. Od 2000 jest dyrektorem radomskiego telefonu zaufania „Linia Braterskich Serc”.

MATERIAŁY

Nagranie nr 1

mp3-icon_2

Nagranie nr 2

mp3-icon_2

Nagranie nr 3

mp3-icon_2

Nagranie nr 4

mp3-icon_2

Nagranie nr 5

mp3-icon_2

Dżingiel

cropped-baner-remont.jpg

Audycja Radio Fiat

fiat
0

Remont małżeński jest inicjatywą CAŁKOWICIE DARMOWĄ. Jeżeli chcesz, możesz złożyć dobrowolną ofiarę na rozwój podobnych dzieł.

rodzinyemaus@gmail.com